• +40.775-389-431
  • Birou@expertadmin.ro

Administrare imobile

Firma administrare imobile sector 4

Administrare imobile

Administrare Imobile Administrator Asociații de Proprietari Administrator Blocuri sector 4 Prețuri mici și negociabile ! începând cu 10 Ron

Servicii oferite de firma administrare imobile Expert ADMIN.ro

AM REDUS PRETURILE !!!  Servicii Complete . Administrator de bloc cu atestat si experiența .Specialiști Autorizați. Profesionalism. Transparența totala Clienți mulțumiți

Asociații de Proprietari care doresc  Un bloc curat, administrat corect   

 Contactați-ne acum Prinde oferta noastră valabilă acum ,preturi mici servicii de calitate .Da este posibil dacă lucrezi cu specialiștii . începând cu 10 lei /ap .  Fără alte costuri suplimentare sau ascunse .

0775.389.431  

Administrare FINANCIARA Servicii oferite de firma administrare imobile Expert ADMIN.ro

Administrare FINANCIARA

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plată
– Întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor
– Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție
– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platformă online
– Asigurare Răspundere Civilă
– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de
proprietari

Documentare detaliată Casierie si Trezorerie
– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparență si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.

Suport juridic Acționare in instanță restanțieri si recuperarea restanțelor

Rolul juriștilor noștri este de a “interpreta “legea in favoarea asociației dv.
Atribuțiile președintelui si ale Comitetului executive conform legii 196/2018 sunt foarte multe.

Juriștii noștri vă sprijină in toate demersurile pe care doriți să le efectuați.

Consiliere juridica pentru președintele de bloc si comitetul executiv al asociației de proprietari .

Reprezentare instanță
Oferim reprezentare si asistența in fața autorităților si instanțelor judecătorești in scopul recuperării cotelor de întreținere și a fondurilor speciale.
Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

Admin Expert Imobile Consiliere juridică


Oferim consiliere juridică prin redactarea de opinii juridice scrise privind orice aspecte ce se circumscriu scopului și obiectivelor asociației de proprietari.

Înființare asociații .
Oferta completă de servicii privind procedura legală de înființare și funcționare a asociației de proprietari in conformitate cu dispozițiile legale.

Recuperare cote de întreținere
Serviciile noastre in material recuperării cotelor de întreținere sunt principala noastră preocupare date fiind statisticile privind restanțele proprietarilor la asociația de proprietari.

Recuperare fonduri speciale Fond de rulment si fond de reparație, constituite de către asociația de proprietari pot fi recuperate împreună sau separat cu recuperarea cotelor de întreținere.

Recuperare penalități / dobânzi

Fie că exista un sistem propriu de penalizări prestabilit de asociație, fie că nu exista și devin incidente dispozițiile legale, pentru orice sumă scadentă neachitată vă obținem aceste daune.

Înscriere privilegiul asociației

Pentru realizarea creanței cu titlul de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, vă înscriem in Cartea Funciară privilegiul cu titlu de garanție reală imobiliară.

–Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației.
–Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate

  Administrare Imobile  Suport TEHNIC – Întreținere si Mici Reparații

TEHNIC – Întreținere și Mici Reparații

–Verificarea periodica a spatiilor comune; scări de bloc, lift, subsol, etc. si intervenția promptă in caz de avarie .
–Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spațiilor comune.
–Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune
–Administratorul asociatei de proprietari va controla personalul angajat de asociația de proprietari pentru curățenie si se va asigura de curățenia din spatiile comune respectiv: scări de bloc, lift, ghene de gunoi dar si de curățenia din jurul blocului.
–In caz de nerespectare a atribuțiilor, va sesiza președintele de bloc si comitetul executiv.
–Inspectarea periodica a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comuna și a eliminării pierderilor care determina creșterea nejustificata a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apa etc)

– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

Administrare Imobile București Admin Expert Imobile

   0775.389.431
    Luni-Vinei:9.00 – 18

ADMINISTRATOR de BLOC sec 4 . Firma Administrare Blocuri sec 4. Administrator Asociații de Proprietari 0775.389.431  Administrator de bloc cu atestat si experiență acumulată , Un bloc curat, administrat corect .Clienți Mulțumiți . Transparența totala  Fără alte costuri suplimentare sau ascunse Servicii de Administrare Completă 
Blocuri Asociații de proprietari și Cartiere Rezidențiale
 Oferim reprezentare și asistență in fața autorităților și instanțelor

Pachet Premium – 18lei/ap/luna negociabil 

Contabilitate Completa + Casierie + Administrare Tehnică + Juridic

Pachet Standard 13 lei/ap/luna

  Contabilitate Completa + Casierie + Suport Juridic  

 

Pachet Basic 10 lei/ap/luna 

Contabilitate Completa + Suport Juridic

Administrare imobile

Administrare Asociații de proprietari Blocuri Vile și Cartiere Rezidențiale

0775.389.431   

expertadmin

One thought on “Administrare imobile

Expert AdminPublicat pe  7:24 pm - ian. 18, 2021

Expert Admin Imobile ADMINISTRATOR BLOCURI sec 4 .
Firma Administrare Blocuri sec 4.
Administrator Asociatii de Proprietari
Servicii de Administrare Imobile Blocuri si asociatii de proprietari
0775.389.431

Preturi firme administrare blocuri bucuresti sector 4 – Firma Administrare BlocuriPublicat pe  10:41 pm - ian. 20, 2021

[…] Preturi firme Administrare Blocuri Bucuresti sector 4 […]

Lasă un mesaj