• +40.775-389-431
  • Birou@expertadmin.ro

Administrator Bloc sec 4

Administrator Bloc sec 4, firma-administrare-blocuri-bucuresti-sector4

Administrator Bloc sec 4

NonStop INSTALATOR + ELECTRICIAN la dispozitia Asociatiei de proprietari la achizitia pachetului Premium

Administrator Bloc sec 4

Expert Admin

Asociațiile de Proprietari care doresc un bloc curat administrat corect cinstit aleg

Admin Expert - Experți in Administrare

Fără alte prețuri sau costuri ascunse

9 Ron / Ap luna

Firma Administrare Blocuri Bucuresti sector 4

Admin Exopert Imobile - Administrator Asociatii de Proprietari sector 4

Administrator Bloc sec 4

Administrator Bloc sec 2

Administrator Bloc sec 3

Administrator Bloc sec 4

Administrator Bloc sec 5

Administrator Bloc sec 6

Administrator bloc Servicii curățenie și întreținere

prețuri mici si negociabile in funcție de nr de ap

Oferim reprezentare si asistență in fața autorităților si instanțelor

Administrator Bloc. Administrator Asociații de Proprietari. Firma Administrare Imobile Administrator Blocuri sec 4

Firma de administrare imobile ,Firma Administrare Blocuri sec 4, prețuri firme de administrație sector 4

Administrare Imobile , Consultanța juridică asociații proprietari Administrare financiară. 

Administrare tehnică. Administrare blocuri.

Asociatii de Proprietari care doresc un bloc curat administrat corect aleg .

Administrator Bloc sec 4

Administrator Bloc sector 4
EXPERT ADMIN
ADMINISTRATOR BLOCURI sec 4 . Firma Administrare Blocuri sec 4. Administrator Asociatii de Proprietari Expert Admin Imobile Servicii de Administrare Imobile Blocuri si asociatii proprietari 0775.389.431
PACHET BASIC

Servicii de Contabilitate + Emiterea listelor de întreținere- 10 lei/ap/luna negociabil


CITESTE MAI MULT

ADMINISTRATOR BLOCURI sec 4 . Firma Administrare Blocuri sec 4. Administrator Asociatii de Proprietari Expert Admin Imobile Servicii de Administrare Imobile Blocuri si asociatii proprietari 0775.389.431
PACHET Standard

Servicii de Administrare Finaciară (Contabilitate + Casierie  +Juricic - 13 lei/ap/luna negocibil

CITESTE MAI MULT


ADMINISTRATOR BLOCURI sec 4 . Firma Administrare Blocuri sec 4. Administrator Asociatii de Proprietari Expert Admin Imobile Servicii de Administrare Imobile Blocuri si asociatii proprietari 0775.389.431
PACHET PREMIUM

Servicii de Administrare Finaciară Contabilitate + Casierie  Juricic - 18 lei/ap/luna negociabil

CITESTE MAI MULT

         Preturi Firma Administratie sector 4

Administrator Bloc sec 4


Servicii Administrare FINANCIARA

– Întocmirea și păstrarea evidențelor contabile și a registrelor asociației de proprietari   

– Depunerea declarațiilor fiscale. 

– Depunerea situației de activ și pasiv la primărie. 

– Plata furnizorilor de utilități. 

– Plata taxelor și impozitelor. 

– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online. 

– Asigurare Răspundere Civila 40.000 euro

Firma de administrare imobile ,Firma Administrare Blocuri sec 4, preturi firme de administratie sector 4, Administrare Imobile ,Administrare Asociatii de Proprietari. Consultanta juridica asociatii proprietari Administrare financiara. Administrare blocuri. Administrare tehnica.
firma-administrare-imobile caserie BLOCURI

Documentare detaliată Casierie si Trezorerie

– Serviciul de Casierie și Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități. – Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție si depunerea  imediată in contul asociației , sau predarea imediată către președinte ori comitet noi nu ținem banii dvs .-Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștală detaliat, in ce constă suma ce le revine de plată pentru luna respectivă .

Suport juridic

Oferim reprezentare și asistență în fața autorităților si instanțelor 

– Acționare în instanță restanțieri și recuperare cote întreținere, penalități, restanțe întreținere

– Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le  are cu terții, furnizorii / prestatorii de servicii etc.-Avocat asociații de proprietari.Eficiență. Competență.

– Rezultate favorabile Raportare lunara a activității către Comitetul   executiv al asociației 

– Alte atribuții impuse de legislația în vigoare sau solicitate de asociația   de proprietari .

SUPORT JURIDIC Asociatii Proprietari,Suport juridic asociatii de proprietari , administrator asociatii proprietari sector 4
firma-administrare-imobile sector 4 administrator asociatii de proprietari sector 4


Administrator Bloc sector 4 Firma Administrare Blocuri sec 4 ExpertAdmin administrator Bloc

TEHNIC – Întreținere și Mici Reparații

–Verificarea periodică a spațiilor comune; scări de bloc, lift, subsol ,etc

–Prezentarea de soluții și oferte pentru întreținerea spațiilor comune.

–Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune.

–Administratorul asociației de proprietari va controla personalul angajat de asociația de proprietari pentru curățenie și se va asigura de curățenia din spațiile comune respectiv :scări de bloc, lift, ghene de gunoi dar și de curățenia din jurul blocului.

–In caz de nerespectare a atribuțiilor, va sesiza președintele de bloc și comitetul executiv.

–Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari.

–Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației de proprietari

–Inspectarea periodică a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comuna și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apă etc)

Administrator bloc sec 4 

Servicii curățenie și întreținere

prețuri mici si negociabile in funcție de nr de ap

Scăpați de grija administrării personalului de curățenie și a materialelor de curățenie. Asigurăm curățenia la standarde foarte înalte, cu produse profesionale de curățenie incluse (detergent pardoseală cu concentrație mare, parfum ambient, soluție geamuri, clor, mături, mopuri,

Pachet CURATENIE

Serviciile incluse in pachetul de curățenie scări de bloc sunt următoarele: 

 CURATENIE DE INTRETINERE

 măturat și spălat scările, intrarea, aleea de acces și in jurul blocului șters balustrade, spălat geamuri intrare și europubele spălare lifturi și uși lift curățenie in gradina blocului 

Spălarea tâmplăriei și a suprafețelor vitrate accesibile; Spălare ușă intrare; Curățare întrerupătoare ,grile de aerisire, avizier, etc .Curățare corpuri de iluminat.

Servicii curățenie și întreținere negociabil in funcție de nr de ap

Administrator sector 4 firma Administrare imobile bucuresti Pachet CURETENIE

Administrator Bloc Expert Admin Imobile

AM REDUS PRETURILE !!!
Servicii Complete .Administrator de bloc cu atestat si experiență confirmata Specialiști Autorizați. Profesionalism. Transparență totală Clienți Mulțumiți. 

Asociațiile de Proprietari care doresc un bloc curat administrat corect aleg ADMIN EXPERT IMOBILE

Oferim reprezentare si asistență in fața autorităților si instanțelor


  


INSTALATOR + ELECTRICIAN NonStop la dispozitia Asociatiei la achizitia pachetului Premium

Administrator Bloc sec 4 ADMIN EXPERT IMOBILE Servicii profesionale de CENZORAT


La cererea asociațiilor de proprietari Firma administrare imobile vă poate prezenta o listă de cenzori profesioniști, bine

pregătiți, bine intenționați, serioși și corecți, care prestează servicii profesionale de CENZORAT lunar la prețuri corecte și având

garanții profesionale
(Autorizație CECCAR, Aviz CECCAR), cenzori profesioniști, neutri și independenți, membri activi in cadrul Corpului Experților

Contabili și Contabililor Autorizați din Romania care nu au nici un alt interes decât respectarea legalității .prevederi legislative

Conform prevederilor Legii 196/2018:

Administrator Bloc sec 4 0775.389.431