• +40.775-389-431
  • Birou@expertadmin.ro

Preturi Firma administrare Asociatii Proprietari

Preturi firma administrare Asociatii de proprietari Bucuresti sector 4

Preturi Administrator Blocuri sector 4 Bucuresti .Preturi mici si Ngociabile !

Expert Admin administrator Asociatii de proprietari Bucuresti sectoarele 2 , 3 , 4 , 5 , 6

Administrare Completa Asociatii proprietari Administrator Blocuri sector 3 #Firma administrare imobile.Expert-Admin

Expert Admin

 Asociațiile de Proprietari care doresc un bloc curat administrat corect cinstit aleg

Expert Admin Experți în Administrare

Transparență Totală  ! 

Acces online gratuit in programul de contabilitate puteți vizualiza plăți facturi, listele de plată etc.

Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștală detaliat in ce  constă suma ce le revine de plată pentru luna respectivă . Oferim reprezentare și asistență in fața autorităților și instanțelor Acționare in instanță restanțieri și recuperarea restanțelor. Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții,furnizorii/prestatorii de servicii etc. Consiliere juridică pentru președintele de bloc și comitetul executiv al asociației de proprietari.

Servicii Complete administrare Blocuri asociatii proprietari

SERVICII ADMINISTRARE FINANCIARA

Contabilitate completă 

+ Liste întreținere


Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari

Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului,locatarii vor primi lunar in cutia poștala  detaliat,in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectivă .

CASIERIE SI TREZORERIE

Serviciul de Casierie și Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități.

Încasarea de la proprietari, la sediul asociației ,a cotelor de contribuție și depunerea imediată in contul asociației, sau predarea imediată către președinte ori comitet noi nu ținem banii dvs.

firma-administrare-imobile sector 4 administrator asociatii de proprietari sector 4
Suport Tehnic

SUPORT TEHNIC

–Întreținere si Mici Reparații

–Verificarea periodică a spatiilor comune.

–Prezentarea de soluții și oferte pentru întreținerea spațiilor comune.

–Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune

–Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activități, si în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

–Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

Administrator sector 4 firma Administrare imobile bucuresti Pachet CURETENIE
SERVICII CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE

Măturat și spălat scările, intrarea, aleea de acces și in jurul blocului șters balustrade, spălat geamuri intrare și europubele spălare lifturi și uși lift curățenie în grădina blocului 

Spălarea tâmplăriei și a suprafețelor vitrate accesibile; Spălare ușă intrare.Curățare întrerupătoare, grile de aerisire, avizier, etc.

Curățare corpuri de iluminat. Servicii curățenie și întreținere negociabil in funcție de nr de ap

SUPORT JURIDIC Asociatii Proprietari,Suport juridic asociatii de proprietari , administrator asociatii proprietari sector 4

SUPORT JURIDIC

Oferim reprezentare și asistență in fața autoritătilor și instanțelor

Acționare in instanță restanțieri si recuperarea restanțelor.

Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții,furnizorii/prestatorii de servicii etc.

Consiliere juridică pentru președintele de  bloc și comitetul executiv al asociației de proprietari.

La cererea asociatiilor de proprietari Firma administrare imobile va poate prezenta o lista de cenzori profesionisti, bine pregatiti,bine intentionati,seriosi si corecti,care presteaza servicii profesionale de CENZORAT lunar la preturi corecte si avand garantii profesionale (Autorizatie CECCAR, Aviz CECCAR),cenzori profesionisti, neutri si independenti,membri activi in cadrul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania care nu au nici un alt interes decat respectarea legalitatii .prevederi legislative Conform prevederilor Legii 196/2018:

Servicii profesionale de CENZORAT La cererea asociațiilor de proprietari Firma administrare imobile va poate prezenta o lista de cenzori profesionisti, bine pregatiți,bine intentionați,seriosi si corecți,care presteaza servicii profesionale de CENZORAT lunar la prețuri corecte si avand garanții profesionale (Autorizație CECCAR, Aviz CECCAR),cenzori profesionisti, neutri si independenți,membri activi in cadrul Corpului Experților Contabili si Contabililor Autorizați din Romania care nu au nici un alt interes decat respectarea legalitații .prevederi legislative Conform prevederilor Legii 196/2018:

Administrare PACHET BASIC 

10 lei luna/ap negociabil  

 

FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI   

 

Servicii Administrare FINANCIARA

 Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari

– Intocmirea listelor lunare de plata

– Întocmirea si păstrarea evidențelor contabile si a registrelor asociației de proprietari

– Depunerea declaratiilor fiscale

– Depunerea situatiei de activ si pasiv la primarie

– Plata furnizorilor de utilitati

– Plata taxelor si impozitelor

-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.

-Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștala  detaliat,  in ce constă suma ce le revine  de plată pentru luna respectivă .

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari

– Metode de plata alternative pentru plata întreținerii prin platforma online

– Asigurare Răspundere Civilă

-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică     (liste de plată .etc ) dar și privitor la celelalte activități desfășurate de el 

-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atat pe teme de natură economică (liste de plată .etc ) 

 – Raportare lunara a activitatii catre Comitetul executiv al asociatiei 

Administrare PACHET STANDARD 

 13 lei luna/Ap negociabil 

FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI  

 

 PLUS FATA DE ABONAMENT BASIC


– Incasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție si depunerea  imediată  in contul asociației  , sau predarea imediată către președinte ori comitet   noi nu ținem banii dvs. 

 

 Documentare detaliată Casierie si Trezorerie


– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparență si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.


-Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștală  detaliat,  in ce constă suma ce le revine  de plata pentru luna respectivă .


–   Suport juridic 

– Oferim reprezentare și asistență in fața autorităților și instanțelor

Acționare in instanța restanțieri și recuperarea restanțelor.  

Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

– Consiliere juridică pentru presedintele de  bloc si comitetul executiv al asociatiei de proprietari .

 Raportare lunara a activitatii catre Comitetul execuiv al asociației   

-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natura economică     (liste de plată .etc ) dar și privitor la celelalte activități desfășurate 

Administrare PACHET Premium

18 lei luna/ap negociabil 

     FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI

 

Servicii Administrare FINANCIARA


PLUS FATA DE ABONAMENT STANDARD

 

– Suport TEHNIC 

 

– Întreținere si Mici Reparații

– Verificarea periodică a spațiilor comune.

– Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spațiilor comune.

 Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune

– Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activități, si în caz de încalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.


– Raportare lunară a activitătii către Comitetul executiv al asociației   

– Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atat pe teme de natură economică  (liste de plată .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfăsurate .

       ADMINISTRATOR BLOCURI sec 4 . Firma Administrare Blocuri sec 4. Administrator Asociații de Proprietari Expert Admin Imobile Servicii de Administrare Imobile Blocuri și asociații proprietari 0775.389.431


Preturi firma administrare asociatii proprietari Bucuresti si Ilfov 0775.389.431

Servicii profesionale de CENZORAT
La cererea asociațiilor de proprietari Firma administrare imobile vă poate prezenta o listă de cenzori profesioniști, bine

pregătiți, bine intenționați, seriosi și corecți, care prestează servicii profesionale de CENZORAT lunar la prețuri corecte și având

garanții profesionale
(Autorizație CECCAR, Aviz CECCAR), cenzori profesionisti, neutri și independenți, membri activi in cadrul Corpului Experților

Contabili și Contabililor Autorizați din Romania care nu au nici un alt interes decât respectarea legalității .prevederi legislative Conform prevederilor Legii 196/2018:

Preturi Firma administrare Asociatii Proprietari 0775.389.431

Oferim reprezentare și asistență in fața autorităților și instanțelor Acționare in instanță restanțieri și recuperarea restanțelor.

Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții,furnizorii/prestatorii de servicii etc.

Consiliere juridică pentru președintele de bloc și comitetul executiv al asociației de proprietari.

Preturi Firma administrare Asociatii Proprietari 0775.389.431

NonStop INSTALATOR + ELECTRICIAN la dispozitia Asociatiei de proprietari la achizitia pachetului Premium