• +40.775-389-431
  • Birou@expertadmin.ro

Preturi Firma administrare Asociatii Proprietari

Preturi firma administrare Asociatii de proprietari Bucuresti sector 4

Preturi Administrator Blocuri sector 4 Bucuresti .Preturi mici si Ngociabile !

Expert Admin administrator Asociatii de proprietari Bucuresti sectoarele 2 , 3 , 4 , 5 , 6

#Firma administrare imobile.Expert-Admin

Expert Admin

 Asociatiile de Proprietari care doresc un bloc curat administrat corect cinstit aleg

Expert Admin Experti in Administrare

Preturi si servicii

 Firma administrare Asociatii de Proprietari 

Transparenta Totala  ! 

Acces online gratuit in programul de contabilitate puteti vizualiza plati facturi,listele de plata etc.

Concomitent cu afisarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia postala detaliat in ce  consta suma ce le revine de plata pentru luna respectiva . Oferim reprezentare si asistenta in fata autoritatilor si instantelor Actionare in instanta restantieri si recuperarea restantelor. Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociatia de proprietari le are cu tertii,furnizorii/prestatorii de servicii etc. Consiliere juridica pentru presedintele de bloc si comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

Servicii Complete administrare Blocuri asociatii proprietari

SERVICII ADMINISTRARE FINANCIARA

Contabilitate completa 

+ Liste intretinere


Evidenta completa a documentelor financiare ale asociatiei de proprietari

Concomitent cu afisarea listelor de plata la avizierul blocului,locatarii vor primi lunar in cutia postala  detaliat,in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectiva .

CASIERIE SI TREZORERIE

Serviciul de Casierie si Trezorerie condominiala ofera locatarilor si asociatiilor transparent si promptitudine în operatiunile de încasare a cotelor de întretinere si plata furnizorilor de utilitati.

Incasarea de la proprietari,la sediul asociatiei,a cotelor de contributie si depunerea imediata in contul asociatiei,sau predarea imediata catre presedinte ori comitet noi nu tinem banii dvs

firma-administrare-imobile sector 4 administrator asociatii de proprietari sector 4
Suport Tehnic

SUPORT TEHNIC

–Întretinere si Mici Reparatii

–Verificarea periodica a spatiilor comune.

–Prezentarea de solutii si oferte pentru întretinerea spatiilor comune.

–Urmarirea realizarii contractelor încheiate pentru întretinerea spatiilor comune

–Controlul îndeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie,încarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati,si în caz de încalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

–Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei

Administrator sector 4 firma Administrare imobile bucuresti Pachet CURETENIE
SERVICII CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE

Maturat si spalat scarile,intrarea,aleea de acces si in jurul blocului sters balustrade,spalat geamuri intrare si europubele spalare lifturi si usi lift curatenie in gradina blocului 

Spalarea tamplariei si a suprafetelor vitrate accesibile;Spalare usa intrare.Curatare intrerupatoare,grille de aerisire,avizier,etc.

Curatare corpuri de iluminat.Servicii curățenie și întreținere negociabil in functie de nr de ap

SUPORT JURIDIC Asociatii Proprietari,Suport juridic asociatii de proprietari , administrator asociatii proprietari sector 4

SUPORT JURIDIC

Oferim reprezentare si asistenta in fata autoritatilor si instantelor

Actionare in instanta restantieri si recuperarea restantelor.

Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociatia de proprietari le are cu tertii,furnizorii/prestatorii de servicii etc.

Consiliere juridica pentru presedintele de  bloc si comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

La cererea asociatiilor de proprietari Firma administrare imobile va poate prezenta o lista de cenzori profesionisti, bine pregatiti,bine intentionati,seriosi si corecti,care presteaza servicii profesionale de CENZORAT lunar la preturi corecte si avand garantii profesionale (Autorizatie CECCAR, Aviz CECCAR),cenzori profesionisti, neutri si independenti,membri activi in cadrul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania care nu au nici un alt interes decat respectarea legalitatii .prevederi legislative Conform prevederilor Legii 196/2018:

Servicii profesionale de CENZORAT La cererea asociatiilor de proprietari Firma administrare imobile va poate prezenta o lista de cenzori profesionisti, bine pregatiti,bine intentionati,seriosi si corecti,care presteaza servicii profesionale de CENZORAT lunar la preturi corecte si avand garantii profesionale (Autorizatie CECCAR, Aviz CECCAR),cenzori profesionisti, neutri si independenti,membri activi in cadrul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania care nu au nici un alt interes decat respectarea legalitatii .prevederi legislative Conform prevederilor Legii 196/2018:

Administrare PACHET BASIC 

10 lei luna/ap negociabil  

 

FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI   

 

Servicii Administrare FINANCIARA

 Evidenta completa a documentelor financiare ale asociatiei de proprietari

– Intocmirea listelor lunare de plata

– Intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari

– Depunerea declaratiilor fiscale

– Depunerea situatiei de activ si pasiv la primarie

– Plata furnizorilor de utilitati

– Plata taxelor si impozitelor

-Plata impozitului si contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat.

-Concomitent cu afisarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia postala  detaliat,  in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectiva .

– Alte atributii impuse de legislatia in vigoare sau solicitate de asociatia de proprietari

– Metode de plata alternative pentru plata întretinerii prin platforma online

– Asigurare Raspundere Civila

-Administratorul blocului va da lamuriri locatarilor atat pe teme de natura economica     (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activitati desfasurate de el 

-Administratorul blocului va da lamuriri locatarilor atat pe teme de natura economica (liste de plata .etc ) 

 – Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei 

Administrare PACHET STANDARD 

 13 lei luna/Ap negociabil 

FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI  

 

 PLUS FATA DE ABONAMENT BASIC


– Incasarea de la proprietari, la sediul asociatiei, a cotelor de contributie si depunerea  imediata  in contul asociatiei  , sau predarea imediata catre presedinte ori comitet   noi nu tinem banii dvs 

 

 Documentare detaliata Casierie si Trezorerie


– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominiala ofera locatarilor si asociatiilor transparenta si promptitudine în operatiunile de încasare a cotelor de întretinere si plata furnizorilor de utilitati.


-Concomitent cu afisarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia postala  detaliat,  in ce consta suma ce le revine  de plata pentru luna respectiva .


–   Suport juridic 

– Oferim reprezentare si asistenta in fata autoritatilor si instantelor

Actionare in instanta restantieri si recuperarea restantelor.  

Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociatia de proprietari le are cu tertii, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

– Consiliere juridica pentru presedintele de  bloc si comitetul executiv al asociatiei de proprietari .

 Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei   

-Administratorul blocului va da lamuriri locatarilor atat pe teme de natura economica     (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activitati desfasurate 

Administrare PACHET Premium

18 lei luna/ap negociabil 

     FIRMA ADMINISTRARE BLOCURI

 

Servicii Administrare FINANCIARA


PLUS FATA DE ABONAMENT STANDARD

 

– Suport TEHNIC 

 

– Întretinere si Mici Reparatii

– Verificarea periodica a spatiilor comune.

– Prezentarea de solutii si oferte pentru întretinerea spatiilor comune.

 Urmarirea realizarii contractelor încheiate pentru întretinerea spatiilor comune

– Controlul îndeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, încarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati, si în caz de încalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.


– Raportare lunara a activitatii catre Comitetul exuctiv al asociatiei   

– Administratorul blocului va da lamuriri locatarilor atat pe teme de natura economica  (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activitati desfasurate .

       ADMINISTRATOR BLOCURI sec 4 . Firma Administrare Blocuri sec 4. Administrator Asociatii de Proprietari Expert Admin Imobile Servicii de Administrare Imobile Blocuri si asociatii proprietari 0775.389.431