• +40.775-389-431
 • Birou@expertadmin.ro

Arhivă lunară 20 ianuarie 2021

Administrator Bloc sec 4

Preturi firme Administratie Blocuri Bucuresti sector 4

Preturi firme Administratie Blocuri Bucuresti sector 4

Prețuri firme Administrație Blocuri sector 4 Oferta administrare blocuri bucurești sector 4 Administrator Blocuri asociații proprietari . Profitați de reducerea de preț si incepeți colaborarea cu firma noastră de administrație .

Perioadă de criză ? noi AM REDUS PRETURILE pentru dvs .

 10 lei /ap sau mai putin. Negociabil in funcție de nr de ap  . 


Administrator de bloc cu atestat și experiență acumulată

OFERIM 30 ZILE PERIOADA DE PROBA GRATIS . Nu ne facem treaba nu ne plătiți .

Un bloc curat, Administrat corect .Clienți Multumiți. Transparența totală.


     Fară alte costuri suplimentare sau ascunse
  Prinde oferta noastră valabilă acum ,prețuri mici servicii de calitate .

  Da este posibil dacă lucrezi cu specialiștii   

10 lei /ap  sau mai puțin. Negociabil in funcție de nr de ap  .  Transparență totală  

Acces online gratuit in programul de contabilitate puteți vizualiza plăți facturi, listele de plată etc

.                       Preturi firme Administrație Blocuri 


Posibilitate Plata intreținere cu Card  online sau la pay point  ( Cora Mega Image etc )

 Vă puteți introduce singuri de pe telefonul mobil apometrele si numărul de persoane.

  Consiliere juridica Președinte de bloc si Comitet executiv.

 Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia postală detaliat in ce   consta suma ce le revine de plată pentru luna respectivă . 

Totul doar pt 10 lei/ap/lună. Fără alte prețuri sau costuri ascunse.


Preturi firme Administrație Blocuri

Preturi firme administrare blocuri bucurești sector 4

Preturi firme Administrație Blocuri sector 4

Servicii de Contabilitate Completă + Emiterea listelor de întreținere - 10 lei/ap/lună

Servicii de Administrare Financiară (Contabilitate + Casierie +Juridic ) - 13 lei/ap/lună

Servicii de Administrare Completă (Contabilitate + Casierie + Tehnic+ juridic ) - 18 lei/ap/lună

Preturi firme Administratie  Blocuri sector 4

PACHET BASIC 10 lei lună/ap negociabil

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plată
– Întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor
-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.
– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari.


– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online
– Asigurare Răspundere Civilă 40.000 euro .
-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică (liste de plată .etc ) dar și privitor la celelalte activități desfășurate.
– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

Preturi firme Administratie Blocuri
Pachet Standard

13 lei lună/ap negociabil

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plată
– Întocmirea si păstrarea evidențelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor
-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari.
– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online.
– Asigurare Răspundere Civilă.

Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației .
Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștală detaliat in ce    constă suma ce le revine de plată   pentru luna respectivă . 

PLUS FATA DE ABONAMENT BASIC.
– Incasarea de la proprietari, la sediul asociației săptămânal ,a cotelor de contribuție și depunerea imediată in contul asociației, sau predarea imediată către președinte ori comitet noi nu ținem banii dvs

– Documentare detaliata Casierie și Trezorerie
– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.

Preturi firme Administratie Blocuri Bucuresti sector 4


Suport juridic președinte de bloc si consiliu administrație

-Acționare in instanța restanțieri și recuperarea restantelor.
-Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.
-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atat pe teme de natura economica (liste de plată .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate .

Preturi firme Administrație Blocuri

PACHET PREMIUM 18 lei luna/ap negociabil
Servicii Administrare FINANCIARA
– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plata
– Întocmirea și păstrarea evidentelor contabile și a registrelor asociației de proprietari.
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor .
-Plata impozitului și contribuțiilor datorate de asociația de proprietari. pentru remunerațiile personalului angajat.
– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari
– Metode de plata alternative pentru plata întreținerii prin platformă online
– Asigurare Răspundere Civila
– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației
Documentare detaliată Casierie si Trezorerie
– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparența și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități.
– Suport juridic
-Acționare in instanța restanțieri și recuperarea restantelor.
-Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

PLUS FATA DE ABONAMENT SILVER

Preturi firme Administrație Blocuri sector 4
– Suport TEHNIC
– Întreținere și Mici Reparații
– Verificarea periodică a spatiilor comune.
– Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spatiilor comune.
– Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spatiilor comune

– Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer si alte activități, si în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică (liste de plată .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate .

Preturi Administrator Blocuri sector 4

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 4

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 3

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 6

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 5

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 2

Pachet Basic 10Ron 

9 Ron/ Lunar

 • Pachet Basic 9 lei/ap / lunar
 • Servicii Administrare financiara Completa Contabilitate Completa + afisare liste intretinere
 • Acces online gratuit in programul de contabilitate,puteti vizualiza plati,facturi,listele de plata etc.
 • Va puteti intoduce singuri de pe telefonul mobil apometrele si numarul de persoane.
 • Concomitent cu afisarea listelor de plata la avizierul blocului,locatarii vor primi lunar in cutia postala detaliat in ce consta suma ce le revine de plata pentru luna respectiva.
 • CONSILIERE Juridica Asociatii Proprietari PREEDINTE de BLOC si COMITETUL EXECUTIV
 • 7/7 support – Administratorul blocului va da lamuriri locatarilor atat pe teme de natura economica (liste de plata .etc ) dar si pentru celelalte activitati desfasurate .
Firma administrare imobile sector 4

Administrare imobile

Administrare Imobile Administrator Asociații de Proprietari Administrator Blocuri sector 4 Prețuri mici și negociabile ! începând cu 10 Ron

Servicii oferite de firma administrare imobile Expert ADMIN.ro

AM REDUS PRETURILE !!!  Servicii Complete . Administrator de bloc cu atestat si experiența .Specialiști Autorizați. Profesionalism. Transparența totala Clienți mulțumiți

Asociații de Proprietari care doresc  Un bloc curat, administrat corect   

 Contactați-ne acum Prinde oferta noastră valabilă acum ,preturi mici servicii de calitate .Da este posibil dacă lucrezi cu specialiștii . începând cu 10 lei /ap .  Fără alte costuri suplimentare sau ascunse .

0775.389.431  

Administrare FINANCIARA Servicii oferite de firma administrare imobile Expert ADMIN.ro

Administrare FINANCIARA

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plată
– Întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor
– Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție
– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platformă online
– Asigurare Răspundere Civilă
– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de
proprietari

Documentare detaliată Casierie si Trezorerie
– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparență si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.

Suport juridic Acționare in instanță restanțieri si recuperarea restanțelor

Rolul juriștilor noștri este de a “interpreta “legea in favoarea asociației dv.
Atribuțiile președintelui si ale Comitetului executive conform legii 196/2018 sunt foarte multe.

Juriștii noștri vă sprijină in toate demersurile pe care doriți să le efectuați.

Consiliere juridica pentru președintele de bloc si comitetul executiv al asociației de proprietari .

Reprezentare instanță
Oferim reprezentare si asistența in fața autorităților si instanțelor judecătorești in scopul recuperării cotelor de întreținere și a fondurilor speciale.
Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

Admin Expert Imobile Consiliere juridică


Oferim consiliere juridică prin redactarea de opinii juridice scrise privind orice aspecte ce se circumscriu scopului și obiectivelor asociației de proprietari.

Înființare asociații .
Oferta completă de servicii privind procedura legală de înființare și funcționare a asociației de proprietari in conformitate cu dispozițiile legale.

Recuperare cote de întreținere
Serviciile noastre in material recuperării cotelor de întreținere sunt principala noastră preocupare date fiind statisticile privind restanțele proprietarilor la asociația de proprietari.

Recuperare fonduri speciale Fond de rulment si fond de reparație, constituite de către asociația de proprietari pot fi recuperate împreună sau separat cu recuperarea cotelor de întreținere.

Recuperare penalități / dobânzi

Fie că exista un sistem propriu de penalizări prestabilit de asociație, fie că nu exista și devin incidente dispozițiile legale, pentru orice sumă scadentă neachitată vă obținem aceste daune.

Înscriere privilegiul asociației

Pentru realizarea creanței cu titlul de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, vă înscriem in Cartea Funciară privilegiul cu titlu de garanție reală imobiliară.

–Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației.
–Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate

 Administrare Imobile Suport TEHNIC – Întreținere si Mici Reparații

TEHNIC – Întreținere și Mici Reparații

–Verificarea periodica a spatiilor comune; scări de bloc, lift, subsol, etc. si intervenția promptă in caz de avarie .
–Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spațiilor comune.
–Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune
–Administratorul asociatei de proprietari va controla personalul angajat de asociația de proprietari pentru curățenie si se va asigura de curățenia din spatiile comune respectiv: scări de bloc, lift, ghene de gunoi dar si de curățenia din jurul blocului.
–In caz de nerespectare a atribuțiilor, va sesiza președintele de bloc si comitetul executiv.
–Inspectarea periodica a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comuna și a eliminării pierderilor care determina creșterea nejustificata a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apa etc)

– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

Administrare Imobile București Admin Expert Imobile

  0775.389.431
  Luni-Vinei:9.00 – 18

ADMINISTRATOR de BLOC sec 4 . Firma Administrare Blocuri sec 4. Administrator Asociații de Proprietari 0775.389.431  Administrator de bloc cu atestat si experiență acumulată , Un bloc curat, administrat corect .Clienți Mulțumiți . Transparența totala  Fără alte costuri suplimentare sau ascunse Servicii de Administrare Completă 
Blocuri Asociații de proprietari și Cartiere Rezidențiale
 Oferim reprezentare și asistență in fața autorităților și instanțelor

Pachet Premium – 18lei/ap/luna negociabil 

Contabilitate Completa + Casierie + Administrare Tehnică + Juridic

Pachet Standard 13 lei/ap/luna

  Contabilitate Completa + Casierie + Suport Juridic  

 

Pachet Basic 10 lei/ap/luna 

Contabilitate Completa + Suport Juridic

Administrare imobile

Administrare Asociații de proprietari Blocuri Vile și Cartiere Rezidențiale

0775.389.431