• +40.775-389-431
  • Birou@expertadmin.ro

Firma Administrare Blocuri Bucuresti sector 6

Firma Administrare Blocuri Bucuresti sector 6

Firma Administrare Blocuri Bucuresti sector 6  Expert Admin.ro Administrator Blocuri sector 6 firma Administrare Imobile sector 6 administrator asociații de proprietari firma Administrare Blocuri Administrare ImobileFirma Administrare Blocuri Bucuresti sector 6

ADMIN EXPERT Imobile Administrator Blocuri București sector 6

 Administrare Imobile asociații de proprietari București

Asociațiile   de Proprietari care doresc un bloc Curat Administrat Corect aleg Admin Expert Imobile 

Oferim reprezentare și asistența în fața autoritaților și instanțelor

Administrator blocuri Bucuresti sector 6

 Servicii de Administrare Imobile Blocuri și asociații proprietari 

Administrator blocuri sector 6
Servicii de Administrare Imobile Blocuri și asociații proprietari Fără  alte costuri suplimentare sau ascunse   

Prețuri mici servicii de calitate.

Da este posibil daca lucrezi cu specialiștii .incepand cu 10 lei /ap

 Fără alte costuri suplimentare sau ascunse

pachet Basic 10 lei/ap lunar Servicii Administrare financiară Completă

Contabilitate Completă + afișare liste intreținere + Consiliere juridică Președinte de bloc si Comitet executiv.

Transparență totală

Acces online gratuit în programul de contabilitate puteți vizualiza plăți facturi, listele de plată etc .

Plata întreținere cu Card. Vă puteți introduce singuri de pe telefonul mobil apometrele și numărul de persoane

Consiliere juridică Președinte de bloc și Comitet executiv .

Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștală

detaliat în ce consta suma ce le revine de plată pentru luna respectivă .

Prețuri mici ! Fără alte costuri suplimentare sau ascunse .

10 lei/ap/lună

Firma Administrare Blocuri Bucuresti sector 6

 - Administratorii pe care dorim să vi-i prezentăm au la bază atât studii economice dar și juridice absolvite în instituții de învățămant cu un bun renume în ROMANIA .

Respectiv Academia de Studii Economice din Bucuresti (A.S.E ) și Facultatea de Stiințe Juridice și Administrative a  Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București.               

- Persoana care se va ocupa de administrarea asociației dumneavoastră de proprietari este ATESTAT ca ADMINISTRATOR  DE BLOC    în conformitate cu legea 196/2018 .  

- Administratorul angajat nu are cazier judiciar și prezintă încredere deplină pentru toate acțiunile pe care le întreprinde.  

Administratorul Prestează serviciile prevăzute în contractul de administrare cu responsabilitate și în mod profesional .  

- Administratorul de bloc se va comporta ca un adevărat gospodar ,el va ține permanent legătura cu președintele de bloc dar și cu  Comitetul executiv al asociației de proprietari ,raportează lunar activitatea către Comitetul executiv al asociației de proprietari.

Locatarii vor fi înștiințați prin afișarea la avizier cu privire la orice activitate a administratorului asociației de proprietari.

-Tot la avizierul blocului dumneavoastră vor fi afișate datele de contact ale administratorului , o adresa de email și un nr de tel la care locatarii    pot apela cu încredere de fiecare dată când consideră necesar .

 - Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică ( liste de plată .etc ) dar și privitor la celelalte activități  desfășurate .

Firma Administrare Blocuri Bucuresti sector 6 Prețuri mici

- Administratorul asociației de proprietari va controla și se va asigura de curățenia din spațiile comune respectiv : scări de bloc , lift ,ghene de gunoi dar și de curățenia din jurul blocului .

- Administratorul asociației de proprietari prezintă spre analiză ofertele furnizorilor de bunuri și servicii in vederea selectării ofertei care satisface   cerințele de preț. durata de execuție și calitate și obține aprobare comitetului executiv al asociației de proprietari .

Administratorul de bloc   supraveghează lucrările de reparații și participă la recepția acestora .- Participă la recepția lucrărilor alături de comisia formată din membrii asociației desemnați. 

- Afișează listele lunare de încasare a cotelor de întreținere , în urma aprobării date de către cenzorul și președintele asociației   

- Menține relația de comunicare cu proprietarii din asociație.

- Verifică personalul ce prestează în folosul asociației în baza altor contracte   

- Administratorul blocului va distribui la fiecare cutie poștală, lunar, fișa analitică a apartamentului precum și a tipizatelor specifice activității administrative.

Firma Administrare Blocuri Bucuresti sector 6. Administrator Asociații de Proprietari  ADMIN EXPERT Imobile 

 0775.389.431  

Servicii de Administrare Imobile Blocuri și asociații de proprietari  

  

Firma Administrare Blocuri Bucuresti sector 6 ADMIN EXPERT IMOBILE

Consiliere juridica Președinte de bloc si comitetul executiv al asociației de proprietari.

Oferim reprezentare și asistență in fața autorităților și instanțelor

Acționare in instanță restanțieri și recuperarea restanțelor.

Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

Servicii profesionale de CENZORAT
La cererea asociațiilor de proprietari Firma administrare imobile vă poate prezenta o listă de cenzori profesioniști, bine pregătiți,

bine intenționați, serioși și corecți, care prestează servicii profesionale de CENZORAT lunar la prețuri corecte și având garanții profesionale
(Autorizație CECCAR, Aviz CECCAR), cenzori profesioniști, neutri și independenți, membri activi in cadrul Corpului Experților

Contabili și Contabililor Autorizați din Romania care nu au nici un alt interes decât respectarea legalității .prevederi legislative

Conform prevederilor Legii 196/2018:

Firma Administrare Blocuri Bucuresti sector 6 Admin Expert Imobile 0775.389.431