• +40.775-389-431
  • Birou@expertadmin.ro

SUPORT JURIDIC Asociatii Proprietari

SUPORT JURIDIC Asociatii Proprietari,Suport juridic asociatii de proprietari , administrator asociatii proprietari sector 4

SUPORT JURIDIC Asociatii Proprietari


Rolul juriștilor noștri este de a “interpreta “legea in favoarea asociației dv.

Atribuțiile președintelui și ale Comitetului executive conform legii 196/2018 sunt foarte multe.

Juriștii noștri vă sprijină in toate demersurile pe care doriți sa le efectuați .

SUPORT JURIDIC

-Reprezentare instanța

-Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

–Acționare in instanța restanțieri și recuperare cote întreținere, penalități, restanțe întreținere.

-Oferim reprezentare și asistența in fata autorităților și instanțelor judecătorești in scopul recuperării cotelor de întreținere și a fondurilor speciale.


Consiliere juridică Președinte Bloc și Comitetului executiv

-Oferim consiliere juridică prin redactarea de opinii juridice scrise privind orice aspecte ce se circumscriu scopului și obiectivelor asociației de proprietari.

SUPORT JURIDIC Asociatii Proprietari

Infiintari Asociatii Proprietari

-Oferta completă de servicii privind procedura legala de înființare și funcționare a asociației de proprietari in conformitate cu dispozițiile legale. –Recuperare cote de întreținere

-Serviciile noastre in material recuperării cotelor de întreținere sunt principala noastră preocupare date fiind statisticile privind restanțele proprietarilor la asociația de proprietari.

–Recuperare fonduri speciale Fond de rulment si fond de reparație, constituite de către asociația de proprietari pot fi recuperate împreună sau separat cu recuperarea cotelor de întreținere.

Recuperare penalități / dobânzi

-Fie ca exista un sistem propriu de penalizări prestabilit de asociație, fie ca nu exista și devin incidente dispozițiile legale, pentru orice suma scadenta neachitata va obținem aceste daune. Înscriere privilegiul asociației

-Pentru realizarea creanței cu titlul de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, va înscriem in Cartea Funciara privilegiul cu titlu de garanție reala imobiliara. –Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației.

–Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natura economica (liste de plata .etc ) dar și privitor la celelalte activități desfășurate

0775.389.431

NonStop INSTALATOR + ELECTRICIAN la dispozitia Asociatiei de proprietari la achizitia pachetului Premium

SUPORT JURIDIC Asociatii Proprietari ,Administrare Blocuri Bucuresti Sector 3 Administrare Blocuri Bucuresti Sector 3 Administrator Bloc Administrare Blocuri Bucuresti Sector 4Politică de confidențialitate Administrator bloc. preturi firme administrtie asociatii de proprietari, ADMINISTRARE IMOBILE sector 4,administrator blocuri sector 4, administrare Asociatii de Proprietari,administrator asociatii, preturi administrare imobile, firme administrare imobile, administrare imobil Bucuresti, preturi administrare blocuri, pret administrare complex rezidential, administrare vile, administreaza cartiere de vile, firme administrari de imobile in Bucuresti, administrari imobile .preturi firme administratie imobile,firma administrare blocuri,administrare blocuri ieftin.firme curatenie ,firma curatenie blocuri.Expert Admin Imobile,Firma administrare imobile sector 4,administrator blocuri sector 4, Firma administrare asociatii proprietari ,Firma administrare blocur

Suport Juridic Asociatii Proprietari

Consiliere juridica Presedinte de Bloc si Consiliu Administratie 0775.389.431