• +40.775-389-431
  • Birou@expertadmin.ro

Administrator Blocuri sector 4

Administrator Blocuri sector 4,Firma-administrare-blocuri-administrator-blocuri-sector-4,preturi firma administrare blocuri sector 3

Administrator sector 4 firma Administrare imobile bucuresti
Administrator sector 4 firma Administrare imobile bucuresti

Oferim reprezentare și asistență in fața autorităților și instanțelor

Administrator Blocuri sector 4 Firma Administrare Imobile Blocuri și Asociații de proprietari

Ofertă Administrare asociații de proprietari 

INSTALATOR + ELECTRICIAN la dispozitia Asociatiei NonStop la achizitia pachetului Premium

Administrator bloc sector 4  Servicii Administrare FINANCIARA 

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari.

– Întocmirea listelor lunare de plată .

–Întocmirea și păstrarea evidențelor contabile și a registrelor asociației de proprietari

– Depunerea declarațiilor fiscale . 

–Depunerea situației de activ și pasiv la primărie. 

–Plata furnizorilor de utilități .

–Plata taxelor și impozitelor.

–Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platformă online.

–Asigurare Răspundere Civilă pentru fiecare asociatie 

Documentare detaliată Casierie și Trezorerie

– Serviciul de Casierie și Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități.

– Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție și depunerea  imediata in contul asociației, sau predarea imediată catre presedinte ori comitet noi nu ținem banii dvs 

-Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștală detaliat, in ce constă suma ce le revine de plata pentru luna respectivă .

Administrator Blocuri sector 4  Suport juridic 

Oferim reprezentare și asistență in fata autorităților și instanțelor 

–Acționare in instanță restanțieri și recuperare cote intreținere,  penalități, restanțe intreținere  

– Reprezentare juridica privind litigiile pe care asociația de proprietari le  are cu terții, furnizorii / prestatorii de servicii etc. Avocat asociații de proprietari. Eficiență. Competență.

–Rezultate favorabile Raportare lunară a activității către Comitetul   executiv al asociației 

–Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația   de proprietari . 

TEHNIC – Întreținere și Mici Reparații

Verificarea periodică a spațiilor comune;scări de bloc ,lift ,subsol ,etc 

– Prezentarea de soluții și oferte pentru întreținerea spațiilor comune.

–Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune .

– Administratorul asociației de proprietari va controla personalul angajat de asociația de proprietari pentru curățenie și se va asigura de curățenia din spațiile comune respectiv : scări de bloc ,lift ,ghene de gunoi dar și de curățenia din jurul blocului. 

– In caz de nerespectare a atribuțiilor ,va sesiza președintele de bloc și comitetul executiv. 

–Inspectarea periodică a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comună și a eliminării pierderilor care determină creșterea nejustificată a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apă etc)

–Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari

– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației de proprietari 

Administrator bloc Servicii curățenie și întreținere

Administrator Blocuri sector 4 prețuri mici și negociabile in funcție de nr de ap

Scăpați de grija administrării personalului de curățenie și a materialelor de  curățenie. Asigurăm curățenia la standarde foarte înalte, cu produse  profesionale de curățenie incluse (detergent pardoseală cu concentrație mare,parfum ambient, soluție geamuri, clor, mături, mopuri,

 Pachet CURATENIE

Serviciile incluse in pachetul de curățenie scari de bloc sunt următoarele: 

 CURATENIE DE INTRETINERE maturat și spălat scările, intrarea, aleea de acces și in jurul blocului șters balustrade, spălat geamuri intrare și europubele spălare lifturi și uși lift curățenie in grădina blocului  

CURATENIE GENERALA / Lunar Spalarea tamplăriei și a suprafețelor vitrate accesibile; Spalare ușa intrare; Curațare intrerupatoare, grile de aerisire, avizier, etc. Curățare corpuri de iluminat .Servicii curățenie și întreținere negociabil in funcție de nr de ap

Administrator Blocuri sector 4

Servicii profesionale de CENZORAT

La cererea asociațiilor de proprietari Firma administrare imobile vă poate   prezenta o lista de cenzori profesioniști, bine pregătiți, bine intentionați, serioși   și corecți , care prestează servicii profesionale de CENZORAT lunar la prețuri  corecte și avand garanții profesionale (Autorizație CECCAR, Aviz CECCAR),cenzori profesioniști, neutri și independenți, membri activi in cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania care nu au nici un alt interes decat respectarea legalității .prevederi legislative Conform prevederilor Legii 196/2018:  CENZORUL ESTE mandatat de asociația de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari și sa verifice execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.