• +40.775-389-431
  • Birou@expertadmin.ro

Preturi firme Administratie Blocuri Bucuresti sector 4

Administrator Bloc sec 4

Preturi firme Administratie Blocuri Bucuresti sector 4

Preturi firme Administratie Blocuri Bucuresti sector 4

Prețuri firme Administrație Blocuri sector 4 Oferta administrare blocuri bucurești sector 4 Administrator Blocuri asociații proprietari . Profitați de reducerea de preț si incepeți colaborarea cu firma noastră de administrație .

Perioadă de criză ? noi AM REDUS PRETURILE pentru dvs .

 10 lei /ap sau mai putin. Negociabil in funcție de nr de ap  . 


Administrator de bloc cu atestat și experiență acumulată

OFERIM 30 ZILE PERIOADA DE PROBA GRATIS . Nu ne facem treaba nu ne plătiți .

Un bloc curat, Administrat corect .Clienți Multumiți. Transparența totală.


     Fară alte costuri suplimentare sau ascunse
  Prinde oferta noastră valabilă acum ,prețuri mici servicii de calitate .

  Da este posibil dacă lucrezi cu specialiștii   

10 lei /ap  sau mai puțin. Negociabil in funcție de nr de ap  .  Transparență totală  

Acces online gratuit in programul de contabilitate puteți vizualiza plăți facturi, listele de plată etc

.                       Preturi firme Administrație Blocuri 


Posibilitate Plata intreținere cu Card  online sau la pay point  ( Cora Mega Image etc )

 Vă puteți introduce singuri de pe telefonul mobil apometrele si numărul de persoane.

  Consiliere juridica Președinte de bloc si Comitet executiv.

 Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia postală detaliat in ce   consta suma ce le revine de plată pentru luna respectivă . 

Totul doar pt 10 lei/ap/lună. Fără alte prețuri sau costuri ascunse.


Preturi firme Administrație Blocuri

Preturi firme administrare blocuri bucurești sector 4

Preturi firme Administrație Blocuri sector 4

Servicii de Contabilitate Completă + Emiterea listelor de întreținere - 10 lei/ap/lună

Servicii de Administrare Financiară (Contabilitate + Casierie +Juridic ) - 13 lei/ap/lună

Servicii de Administrare Completă (Contabilitate + Casierie + Tehnic+ juridic ) - 18 lei/ap/lună

Preturi firme Administratie  Blocuri sector 4

PACHET BASIC 10 lei lună/ap negociabil

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plată
– Întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor
-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.
– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari.


– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online
– Asigurare Răspundere Civilă 40.000 euro .
-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică (liste de plată .etc ) dar și privitor la celelalte activități desfășurate.
– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

Preturi firme Administratie Blocuri
Pachet Standard

13 lei lună/ap negociabil

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plată
– Întocmirea si păstrarea evidențelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor
-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari.
– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online.
– Asigurare Răspundere Civilă.

Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației .
Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștală detaliat in ce    constă suma ce le revine de plată   pentru luna respectivă . 

PLUS FATA DE ABONAMENT BASIC.
– Incasarea de la proprietari, la sediul asociației săptămânal ,a cotelor de contribuție și depunerea imediată in contul asociației, sau predarea imediată către președinte ori comitet noi nu ținem banii dvs

– Documentare detaliata Casierie și Trezorerie
– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.

Preturi firme Administratie Blocuri Bucuresti sector 4


Suport juridic președinte de bloc si consiliu administrație

-Acționare in instanța restanțieri și recuperarea restantelor.
-Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.
-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atat pe teme de natura economica (liste de plată .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate .

Preturi firme Administrație Blocuri

PACHET PREMIUM 18 lei luna/ap negociabil
Servicii Administrare FINANCIARA
– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plata
– Întocmirea și păstrarea evidentelor contabile și a registrelor asociației de proprietari.
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor .
-Plata impozitului și contribuțiilor datorate de asociația de proprietari. pentru remunerațiile personalului angajat.
– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari
– Metode de plata alternative pentru plata întreținerii prin platformă online
– Asigurare Răspundere Civila
– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației
Documentare detaliată Casierie si Trezorerie
– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparența și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități.
– Suport juridic
-Acționare in instanța restanțieri și recuperarea restantelor.
-Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

PLUS FATA DE ABONAMENT SILVER

Preturi firme Administrație Blocuri sector 4
– Suport TEHNIC
– Întreținere și Mici Reparații
– Verificarea periodică a spatiilor comune.
– Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spatiilor comune.
– Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spatiilor comune

– Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer si alte activități, si în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică (liste de plată .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate .

Preturi Administrator Blocuri sector 4

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 4

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 3

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 6

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 5

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 2

Pachet Basic 10Ron 

9 Ron/ Lunar

  • Pachet Basic 9 lei/ap / lunar
  • Servicii Administrare financiara Completa Contabilitate Completa + afisare liste intretinere
  • Acces online gratuit in programul de contabilitate,puteti vizualiza plati,facturi,listele de plata etc.
  • Va puteti intoduce singuri de pe telefonul mobil apometrele si numarul de persoane.
  • Concomitent cu afisarea listelor de plata la avizierul blocului,locatarii vor primi lunar in cutia postala detaliat in ce consta suma ce le revine de plata pentru luna respectiva.
  • CONSILIERE Juridica Asociatii Proprietari PREEDINTE de BLOC si COMITETUL EXECUTIV
  • 7/7 support – Administratorul blocului va da lamuriri locatarilor atat pe teme de natura economica (liste de plata .etc ) dar si pentru celelalte activitati desfasurate .
expertadmin