• +40.775-389-431
  • Birou@expertadmin.ro

Contabilitate corecta si transparenta !

Contabilitate corecta si transparenta ! 0775.389.431 Admin Expert Imobile Administrator Blocuri sec 4 Firma Administrare Imobiletor 4

Contabilitate corecta si transparenta !

Contabilitate corecta si transparenta !

Acces online gratuit in programul de contabilitate, puteți vizualiza plăți, facturi , listele de plată etc .
Va puteți introduce singuri de pe telefonul mobil apometrele si numărul de persoane.
Daca ne alegeți pe NOI nu trebuie să petreceți minute in sir parcurgând lista de întreținere pusă la avizier ci o puteți face comod de acasă.
NOI vă eliberam lunar NOTE DE PLATA pentru fiecare apartament.

Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului, locatarii vor primi in cutia poștală detaliat, in ce constă suma ce le revine de plată pentru luna respectivă.
Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție si depunerea imediată in contul asociației, sau predarea imediată către președinte ori comitet noi nu ținem banii dvs.
Posibilitatea de plată întreținere cu Card.
NOI suntem disponibili pentru proprietari ori de cate ori aceștia au nevoie. NOI clarificam orice problemă apărută in cadrul asociației.
Pentru noi unitatea unei asociații este cea mai importantă. Doar o asociație unită si cu un bun administrator poate face lucruri mărețe.

Cum aleg corect pachetul de servicii ?
Vă așteptăm cu un telefon 0775.389.431
Administratorul asociatei de proprietari va discuta cu dumneavoastră despre asociația pe care o reprezentați.
In urma discuțiilor vă va ajuta să alegeți pachetul de servicii după specificul si necesitățile asociației dumneavoastră.

Contabilitate corectă si transparentă !

SERVICIUL DE CONTABILITATE CAT SI CEL DE CASIERIE VOR FI EFECTUATE IN SISTEM INFORMATIC , oferind transparență totală asupra efectuării acestuia dar mai ales ACCESUL tuturor proprietarilor la datele introduse in program. Acces online gratuit in programul de contabilitate, puteți vizualiza plăti, facturi, listele de plată etc.

Organizarea si conducerea contabilității în partidă simpla cu ajutorul mijloacelor informatice, în condițiile legii;
Întocmirea listelor lunare de plată a întreținerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
Întocmirea situației cu proprietarii care se încadrează în prevederile legale pentru primirea subvențiilor acordate de Guvernul României;


Întocmirea si completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenta fondului de reparații, registrului pentru evidenta fondului de rulment, registrului pentru evidenta sumelor speciale, registrului pentru evidenta fondului de penalizări, precum si alte formulare specifice activității de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei si finanțelor si alte reglementari legale în vigoare;
Întocmirea lunara si semestrială a situației de active si pasiv si depunerea la Primăria de sector conform legii nr. 196/2018.


Serviciul de casierie se va efectua conform celor stabilite cu Comitetul executiv.
Depunerea conform legii 196/2018 a sumelor încasate in termen de 24 de ore in contul asociației.
Pentru fiecare luna administratorul v-a întocmi si v-a transmite la cutia poștală NOTA de PLATA a fiecărui apartament. Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului, locatarii vor primi lunar in cutia poștală detaliat, in ce constă suma ce le revine de plată pentru luna respectivă .
Conform legii 196/2018 ,drepturile proprietarilor , ne obligam ca in termen de 10 zile sa răspundem la orice sesizare adresată administrației de către proprietari.

Firma Administrare Imobile sector 4 . 0775.389.431

Contabilitate corecta si transparenta !   0775.389.431     Admin Expert Imobile Administrator Blocuri sec 4 Firma Administrare Imobiletor 4
Contabilitate corecta si transparenta ! 0775.389.431


Admin Expert Imobile Administrator Blocuri sector 4

Contabilitate corecta si transparenta ! 0775.389.431

expertadmin

Lasă un mesaj