• +40.775-389-431
  • Birou@expertadmin.ro

Category Archive Administrare

Contabilitate corecta si transparenta ! 0775.389.431 Admin Expert Imobile Administrator Blocuri sec 4 Firma Administrare Imobiletor 4

Contabilitate corecta si transparenta !

Contabilitate corecta si transparenta !

Acces online gratuit in programul de contabilitate, puteți vizualiza plăți, facturi , listele de plată etc .
Va puteți introduce singuri de pe telefonul mobil apometrele si numărul de persoane.
Daca ne alegeți pe NOI nu trebuie să petreceți minute in sir parcurgând lista de întreținere pusă la avizier ci o puteți face comod de acasă.
NOI vă eliberam lunar NOTE DE PLATA pentru fiecare apartament.

Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului, locatarii vor primi in cutia poștală detaliat, in ce constă suma ce le revine de plată pentru luna respectivă.
Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție si depunerea imediată in contul asociației, sau predarea imediată către președinte ori comitet noi nu ținem banii dvs.
Posibilitatea de plată întreținere cu Card.
NOI suntem disponibili pentru proprietari ori de cate ori aceștia au nevoie. NOI clarificam orice problemă apărută in cadrul asociației.
Pentru noi unitatea unei asociații este cea mai importantă. Doar o asociație unită si cu un bun administrator poate face lucruri mărețe.

Cum aleg corect pachetul de servicii ?
Vă așteptăm cu un telefon 0775.389.431
Administratorul asociatei de proprietari va discuta cu dumneavoastră despre asociația pe care o reprezentați.
In urma discuțiilor vă va ajuta să alegeți pachetul de servicii după specificul si necesitățile asociației dumneavoastră.

Contabilitate corectă si transparentă !

SERVICIUL DE CONTABILITATE CAT SI CEL DE CASIERIE VOR FI EFECTUATE IN SISTEM INFORMATIC , oferind transparență totală asupra efectuării acestuia dar mai ales ACCESUL tuturor proprietarilor la datele introduse in program. Acces online gratuit in programul de contabilitate, puteți vizualiza plăti, facturi, listele de plată etc.

Organizarea si conducerea contabilității în partidă simpla cu ajutorul mijloacelor informatice, în condițiile legii;
Întocmirea listelor lunare de plată a întreținerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
Întocmirea situației cu proprietarii care se încadrează în prevederile legale pentru primirea subvențiilor acordate de Guvernul României;


Întocmirea si completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenta fondului de reparații, registrului pentru evidenta fondului de rulment, registrului pentru evidenta sumelor speciale, registrului pentru evidenta fondului de penalizări, precum si alte formulare specifice activității de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei si finanțelor si alte reglementari legale în vigoare;
Întocmirea lunara si semestrială a situației de active si pasiv si depunerea la Primăria de sector conform legii nr. 196/2018.


Serviciul de casierie se va efectua conform celor stabilite cu Comitetul executiv.
Depunerea conform legii 196/2018 a sumelor încasate in termen de 24 de ore in contul asociației.
Pentru fiecare luna administratorul v-a întocmi si v-a transmite la cutia poștală NOTA de PLATA a fiecărui apartament. Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului, locatarii vor primi lunar in cutia poștală detaliat, in ce constă suma ce le revine de plată pentru luna respectivă .
Conform legii 196/2018 ,drepturile proprietarilor , ne obligam ca in termen de 10 zile sa răspundem la orice sesizare adresată administrației de către proprietari.

Firma Administrare Imobile sector 4 . 0775.389.431

Contabilitate corecta si transparenta !   0775.389.431     Admin Expert Imobile Administrator Blocuri sec 4 Firma Administrare Imobiletor 4
Contabilitate corecta si transparenta ! 0775.389.431


Admin Expert Imobile Administrator Blocuri sector 4

Contabilitate corecta si transparenta ! 0775.389.431

Administrator Bloc sec 4

Preturi firme Administratie Blocuri Bucuresti sector 4.

Preturi firme Administratie Blocuri

Preturi firme Administratie Blocuri 0775.389.431

Prețuri Tarife firme Administrație Blocuri sector 4 Oferta administrare blocuri bucurești sector 4 Administrator Blocuri asociații proprietari . Profitați de reducerea de preț si incepeți colaborarea cu firma noastră de administrație .

Perioadă de criză ? noi AM REDUS PRETURILE pentru dvs .

 10 lei /ap sau mai putin. Negociabil in funcție de nr de ap  . 


Administrator de bloc cu atestat și experiență acumulată

OFERIM 30 ZILE PERIOADA DE PROBA GRATIS . Nu ne facem treaba nu ne plătiți .

Un bloc curat, Administrat corect .Clienți Multumiți. Transparența totală.


     Fară alte costuri suplimentare sau ascunse
  Prinde oferta noastră valabilă acum ,prețuri mici servicii de calitate .

  Da este posibil dacă lucrezi cu specialiștii   

10 lei /ap  sau mai puțin. Negociabil in funcție de nr de ap  .  Transparență totală  

Acces online gratuit in programul de contabilitate puteți vizualiza plăți facturi, listele de plată etc

.


Posibilitate Plata intreținere cu Card  online sau la pay point  ( Cora Mega Image etc )

 Vă puteți introduce singuri de pe telefonul mobil apometrele si numărul de persoane.

  Consiliere juridica Președinte de bloc si Comitet executiv.

 Concomitent cu afișarea listelor de plată la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia postală detaliat in ce   consta suma ce le revine de plată pentru luna respectivă . 

Totul doar pt 10 lei/ap/lună. Fără alte prețuri sau costuri ascunse.


Preturi firme administrare blocuri bucurești sector 4

Preturi Tarife firme Administrație Blocuri sector 4

Servicii de Contabilitate Completă + Emiterea listelor de întreținere - 10 lei/ap/lună

Servicii de Administrare Financiară (Contabilitate + Casierie +Juridic ) - 13 lei/ap/lună

Servicii de Administrare Completă (Contabilitate + Casierie + Tehnic+ juridic ) - 18 lei/ap/lună

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 4

Preturi Administrator Blocuri sector 4

Administrare PACHET BASIC 10 lei lună/ap negociabil

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plată
– Întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor
-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.
– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari.


– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online
– Asigurare Răspundere Civilă 40.000 euro .
-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică (liste de plată .etc ) dar și privitor la celelalte activități desfășurate.
– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

Administrare PACHET Standard 13 lei lună/ap negociabil

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plată
– Întocmirea si păstrarea evidențelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor
-Plata impozitului si contribuțiilor datorate de asociația de proprietari pentru remunerațiile personalului angajat.

– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari.
– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platforma online.
– Asigurare Răspundere Civilă.
– Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației .

Concomitent cu afișarea listelor de plata la avizierul blocului , locatarii vor primi lunar in cutia poștală detaliat in ce    constă suma ce le revine de plată   pentru luna respectivă . 


PLUS FATA DE ABONAMENT BASIC.
– Incasarea de la proprietari, la sediul asociației săptămânal ,a cotelor de contribuție și depunerea imediată in contul asociației, sau predarea imediată către președinte ori comitet noi nu ținem banii dvs

– Documentare detaliata Casierie și Trezorerie
– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparență și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.


Suport juridic președinte de bloc si consiliu administrație

-Acționare in instanța restanțieri și recuperarea restantelor.
-Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.
-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atat pe teme de natura economica (liste de plată .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate .

Preturi firme Administrație Blocuri

Administrare Asociații de proprietari PACHET PREMIUM 18 lei luna/ap negociabil

Servicii Administrare FINANCIARA
– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plata
– Întocmirea și păstrarea evidentelor contabile și a registrelor asociației de proprietari.
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor .

-Plata impozitului și contribuțiilor datorate de asociația de proprietari. pentru remunerațiile personalului angajat.
– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de proprietari
– Metode de plata alternative pentru plata întreținerii prin platformă online
– Asigurare Răspundere Civila
– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

Serviciul de Casierie si Trezorerie

– Serviciul de Casierie și Trezorerie condominială oferă locatarilor și asociațiilor transparentă si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități .

– Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție si depunerea imediata in contul asociației , sau predarea imediată către președinte ori comitet noi nu ținem banii dvs.

Documentare detaliată Casierie si Trezorerie

– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparența și promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere și plata furnizorilor de utilități.

– Suport juridic
-Acționare in instanța restanțieri și recuperarea restantelor.
-Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

PLUS FATA DE ABONAMENT SILVER

Preturi Tarife firme Administrație Blocuri sector 4

– Suport TEHNIC
– Întreținere și Mici Reparații
– Verificarea periodică a spatiilor comune.
– Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spatiilor comune.
– Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spatiilor comune


– Controlul îndeplinirii obligațiilor contractuale ale personalului angajat de asociația de proprietari pentru curățenie, încărcarea și evacuarea gunoiului menajer si alte activități, si în caz de încălcare a acestora, sesizarea comitetului executiv.

-Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică (liste de plată .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate .

Preturi Administrator Blocuri sector 4

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 4

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 3

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 6

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 5

Preturi firme Administrație Blocuri București sector 2

Preturi firme Administratie Blocuri 0775.389.431

Pachet Basic 10 Ron/ Lunar
Servicii Administrare financiara Completa Contabilitate Completa + Juridic + afisare liste intretinere.

Pachet Basic 13Ron/ Lunar
Servicii Administrare financiara Completa Contabilitate Completa + Juridic + afisare liste intretinere + Casierie

Pachet Basic 18Ron/ Lunar
Servicii Administrare financiara Completa Contabilitate Completa +

Juridic + afisare liste intretinere + Casierie + Tehnic

Preturi firme Administratie Blocuri 0775.389.431

Servicii curățenie Blocuri și întreținere scări de bloc Asociații
Preturi mici si negociabile funcție de nr zilelor de lucru , nr de apartamente , etc
Program de lucru 5 / 6 / 7 zile / săptămână .

Firma administrare imobile sector 4

Administrare imobile

Administrare Imobile Administrator Asociații de Proprietari Administrator Blocuri sector 4 Prețuri mici și negociabile ! începând cu 10 Ron

Servicii oferite de firma administrare imobile Expert ADMIN.ro

AM REDUS PRETURILE !!!  Servicii Complete . Administrator de bloc cu atestat si experiența .Specialiști Autorizați. Profesionalism. Transparența totala Clienți mulțumiți

Asociații de Proprietari care doresc  Un bloc curat, administrat corect   

 Contactați-ne acum Prinde oferta noastră valabilă acum ,preturi mici servicii de calitate .Da este posibil dacă lucrezi cu specialiștii . începând cu 10 lei /ap .  Fără alte costuri suplimentare sau ascunse .

0775.389.431  

Administrare FINANCIARA Servicii oferite de firma administrare imobile Expert ADMIN.ro

Administrare FINANCIARA

Servicii Administrare FINANCIARA

– Evidența completă a documentelor financiare ale asociației de proprietari
– Întocmirea listelor lunare de plată
– Întocmirea si păstrarea evidentelor contabile si a registrelor asociației de proprietari
– Depunerea declarațiilor fiscale
– Depunerea situației de activ si pasiv la primărie
– Plata furnizorilor de utilități
– Plata taxelor si impozitelor
– Încasarea de la proprietari, la sediul asociației, a cotelor de contribuție
– Metode de plată alternative pentru plata întreținerii prin platformă online
– Asigurare Răspundere Civilă
– Alte atribuții impuse de legislația in vigoare sau solicitate de asociația de
proprietari

Documentare detaliată Casierie si Trezorerie
– Serviciul de Casierie si Trezorerie condominială oferă locatarilor si asociațiilor transparență si promptitudine în operațiunile de încasare a cotelor de întreținere si plata furnizorilor de utilități.

Suport juridic Acționare in instanță restanțieri si recuperarea restanțelor

Rolul juriștilor noștri este de a “interpreta “legea in favoarea asociației dv.
Atribuțiile președintelui si ale Comitetului executive conform legii 196/2018 sunt foarte multe.

Juriștii noștri vă sprijină in toate demersurile pe care doriți să le efectuați.

Consiliere juridica pentru președintele de bloc si comitetul executiv al asociației de proprietari .

Reprezentare instanță
Oferim reprezentare si asistența in fața autorităților si instanțelor judecătorești in scopul recuperării cotelor de întreținere și a fondurilor speciale.
Reprezentare juridică privind litigiile pe care asociația de proprietari le are cu terții, furnizorii/prestatorii de servicii etc.

Admin Expert Imobile Consiliere juridică


Oferim consiliere juridică prin redactarea de opinii juridice scrise privind orice aspecte ce se circumscriu scopului și obiectivelor asociației de proprietari.

Înființare asociații .
Oferta completă de servicii privind procedura legală de înființare și funcționare a asociației de proprietari in conformitate cu dispozițiile legale.

Recuperare cote de întreținere
Serviciile noastre in material recuperării cotelor de întreținere sunt principala noastră preocupare date fiind statisticile privind restanțele proprietarilor la asociația de proprietari.

Recuperare fonduri speciale Fond de rulment si fond de reparație, constituite de către asociația de proprietari pot fi recuperate împreună sau separat cu recuperarea cotelor de întreținere.

Recuperare penalități / dobânzi

Fie că exista un sistem propriu de penalizări prestabilit de asociație, fie că nu exista și devin incidente dispozițiile legale, pentru orice sumă scadentă neachitată vă obținem aceste daune.

Înscriere privilegiul asociației

Pentru realizarea creanței cu titlul de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, vă înscriem in Cartea Funciară privilegiul cu titlu de garanție reală imobiliară.

–Raportare lunara a activității către Comitetul executiv al asociației.
–Administratorul blocului va da lămuriri locatarilor atât pe teme de natură economică (liste de plata .etc ) dar si privitor la celelalte activități desfășurate

  Administrare Imobile  Suport TEHNIC – Întreținere si Mici Reparații

TEHNIC – Întreținere și Mici Reparații

–Verificarea periodica a spatiilor comune; scări de bloc, lift, subsol, etc. si intervenția promptă in caz de avarie .
–Prezentarea de soluții si oferte pentru întreținerea spațiilor comune.
–Urmărirea realizării contractelor încheiate pentru întreținerea spațiilor comune
–Administratorul asociatei de proprietari va controla personalul angajat de asociația de proprietari pentru curățenie si se va asigura de curățenia din spatiile comune respectiv: scări de bloc, lift, ghene de gunoi dar si de curățenia din jurul blocului.
–In caz de nerespectare a atribuțiilor, va sesiza președintele de bloc si comitetul executiv.
–Inspectarea periodica a proprietății comune, în vederea remedierii defecțiunilor apărute la instalațiile de folosință comuna și a eliminării pierderilor care determina creșterea nejustificata a cheltuielilor asociației de proprietari (scurgeri de apa etc)

– Raportare lunară a activității către Comitetul executiv al asociației

Administrare Imobile București Admin Expert Imobile

   0775.389.431
    Luni-Vinei:9.00 – 18

ADMINISTRATOR de BLOC sec 4 . Firma Administrare Blocuri sec 4. Administrator Asociații de Proprietari 0775.389.431  Administrator de bloc cu atestat si experiență acumulată , Un bloc curat, administrat corect .Clienți Mulțumiți . Transparența totala  Fără alte costuri suplimentare sau ascunse Servicii de Administrare Completă 
Blocuri Asociații de proprietari și Cartiere Rezidențiale
 Oferim reprezentare și asistență in fața autorităților și instanțelor

Pachet Premium – 18lei/ap/luna negociabil 

Contabilitate Completa + Casierie + Administrare Tehnică + Juridic

Pachet Standard 13 lei/ap/luna

  Contabilitate Completa + Casierie + Suport Juridic  

 

Pachet Basic 10 lei/ap/luna 

Contabilitate Completa + Suport Juridic

Administrare imobile

Administrare Asociații de proprietari Blocuri Vile și Cartiere Rezidențiale

0775.389.431